MIN 09 ชั้นวางสินค้ากลางร้าน สีเทาเข้ม พร้อมชั้นไม้

ITEM NO : MIN 09

ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 1

ขนาดโครง กว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)

สี โครงเหล็ก สีเทาเข้ม

ขนาด แผ่นไม่ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนวน 6แผ่น พร้อมแขนรับ
                     2)  65*30 CM ความหนา 25MM จำนวน 6แผ่น พร้อมแขนรับ

เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ราคา ชุดละ 11,000-

฿11,000
จำนวน:

 • miniso โครงกลางร้าน ตัวตั้ง.png
  ITEM NO : MIN 02ชื่อสินค้า : ชั้นวางของ สำเร็จรูป (เฉพาะโครง)ขนาด กว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CMสามารถวางชั้นได้ 4ด้านสี โครงเหล็ก สีขาว1 ชุด ประกอบด้วยโครงตั้งพื้นพร้อมแผ่นพลาสติกใสร...
  ฿5,000

 • miniso โครงกลางร้าน ผนังใส ตัวต่อ.jpg
  ITEM NO : MIN 02-2ชื่อสินค้า : ชั้นวางของ สำเร็จรูป (เฉพาะโครง)ขนาด กว้าง 200*ลึก 65 สูง 151 CMสามารถวางได้ 4ด้านสี โครงเหล็ก สีขาว1 ชุด ประกอบด้วยโครงตั้งพื้น 2ชุด ต่อกัน พร้อมแผ่...
  ฿7,500

 • โครง minioso ผนังไม้ 1ชุด.png
  ITEM NO : MIN 02-3ชื่อสินค้า : ชั้นวางของ สำเร็จรูป ผนังไม้ (เฉพาะโครง)ขนาด กว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CMสามารถวางได้ 4ด้านสี โครงเหล็ก สีขาว แผ่นไม้ผนังสีไม้โอ๊ค1 ชุด ประกอบด้วยโครง...
  ฿6,000

 • โครง miniso ผนังไม้ 2ชุด 3.png
  ITEM NO : MIN 02-4ชื่อสินค้า : ชั้นวางของ สำเร็จรูป ผนังไม้ แบบต่อกัน 2ชุด (เฉพาะโครง)ขนาด กว้าง 200 ลึก 65 สูง 151 CMสามารถวางได้ 4ด้านสี โครงเหล็ก สีขาว ผนังไม้สีโอ๊ค1 ชุด ประกอบ...
  ฿9,000

 • miniso กลางร้าน2.jpg
  ITEM NO : MIN 03ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 1ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีขาวขนาด แผ่นไม่ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿11,160

 • miniso กลางร้าน3.jpg
  ITEM NO : MIN 04ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 2ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีขาวขนาด แผ่นไม้ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿11,840

 • ชั้นวางสินค้า โครงมินิโซ MINISO 6.jpg
  ITEM NO : MIN 05ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 3ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีขาวขนาด แผ่นไม้ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿11,050

 • ชั้นวางสินค้า โครงมินิโซ MINISO 7.jpg
  ITEM NO : MIN 06ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 4ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีขาวขนาด แผ่นไม้ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿12,170

 • ชั้นวางสินค้า โครงมินิโซ MINISO 4.jpg
  ITEM NO : MIN 07ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 5ขนาดโครงกว้าง 204*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีขาวขนาด แผ่นไม้ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿18,090

 • ชั้นวางสินค้า โครงมินิโซ MINISO 5.jpg
  ITEM NO : MIN 08ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 6ขนาดโครงกว้าง 204*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีขาวขนาด แผ่นไม้ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿27,690

 • ชั้นวางสินค้า รูปบ้าน 3.jpg
  ITEM NO : MIN 02ชื่อสินค้า : ชั้นวางของ สำเร็จรูป (เฉพาะโครง)ขนาด กว้าง 105*ลึก 60 สูง 150 CMสามารถวางชั้นได้ 2ด้าน ฮุคแขวน 2ด้านสี โครงเหล็ก สีขาว1 ชุด ประกอบด้วยโครงรวม แผ่นไม้ 4...
  ฿9,500

 • ชั้นวางสินค้าสไตล์ ลอฟท์ CWT001.jpg
  ITEM NO : MIN 10ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 10ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 151 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีดำขนาด แผ่นไม่ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿10,600

 • ชั้นวางสินค้า สีดำ loft110.jpg
  ITEM NO : MIN 11ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 10ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 120 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีดำขนาด แผ่นไม่ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿11,000

 • ชั้นวางสินค้า สีเทา ไม้Capu 001.jpg
  ITEM NO : MIN 12ชื่อสินค้า : โครงชั้นวาง สำหรับกลางร้าน แบบที่ 10ขนาดโครงกว้าง 102*ลึก 65 สูง 120 CM (ไม่รวมขนาดแผ่นไม้)สี โครงเหล็ก สีดำขนาด แผ่นไม่ 1) 100*30 CM ความหนา 25MM จำนว...
  ฿11,000