WALK-IN-CLSOET IDEA 5

 

CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 5

ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 60*40*200 CM

รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 5

1) รางสำหรับเกี่ยว ความยาว 65CM จำนวน 1 เส้น

-------------------------------------------------------------------- 

2) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 2 เส้น

--------------------------------------------------------------------

3) แขนรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 37 CM จำนวน 12 อัน

-------------------------------------------------------------------

4) แผงเหล็กรู ขนาด 57*22 CM  จำนวน 2 อัน

------------------------------------------------------------

5) ตะกร้าลวด ขนาด 58*35CM  จำนวน 2 อัน

------------------------------------------------------------

6) ตะกร้าลวด LB สีขาว จำนวน 1 อัน

------------------------------------------------------------

6) ชั้นไม้ ขนาด 60*40CM สีไวท์โอ๊ค จำนวน 4 แผ่น

------------------------------------------------------------


ราคาต่อชุด : 3,455.00 /ชุด

฿3,455
จำนวน: