WALK-IN-CLOSET IDEA 11

กCWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 11

ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 180*50*200 CM

รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 6


1) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 4 เส้น

--------------------------------------------------------------------

2) แขนรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 36 CM จำนวน  12อัน

-------------------------------------------------------------------

3) บาร์กลม 180CM จำนวน 1 เส้น

------------------------------------------------------------

4) ตัวรับบาร์กลม จำนวน 4ตัว

------------------------------------------------------------

5) ตัวอุดบาร์กลม จำนวน 2 ตัว

------------------------------------------------------------

6) ชั้นไม้ ขนาด 60*40CM สีโอ๊คเข้ม จำนวน 9 แผ่น

------------------------------------------------------------

7) ชุดรางเลื่อนสำหรับ ตะกร้า จำนวน 6 ชุด

--------------------------------------------------------

 8) ตะกร้า ขนาด 54*40*28 ซม จำนวน 2 อัน.

----------------------------------------------------------------

9)  ตะกร้า ขนาด 54*40*18 ซม จำนวน 4 อัน

----------------------------------------------------------

10)  กิ๊บรับแผ่นไม้ จำนวน 24 อัน

----------------------------------------------------------

   


ราคาต่อชุด : 8,839.00 /ชุด

฿8,839
จำนวน: