WALK-IN-CLOSET IDEA 6CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 6

ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 60*40*200 CM

รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 6

1) รางสำหรับเกี่ยว ความยาว 65CM จำนวน 1 เส้น

-------------------------------------------------------------------- 

2) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 2 เส้น

--------------------------------------------------------------------

3) แขนรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 36 CM จำนวน 12 อัน

-------------------------------------------------------------------

4) บาร์กลม 60CM จำนวน 1 เส้น

------------------------------------------------------------

5) ตัวรับบาร์กลม จำนวน 2ตัว

------------------------------------------------------------

6) ตัวอุดบาร์กลม จำนวน 2 ตัว

------------------------------------------------------------

7) ชั้นไม้ ขนาด 60*40CM สีไวท์โอ๊ค จำนวน 3 แผ่น

------------------------------------------------------------

8) ชุดรางเลื่อนสำหรับ ตะกร้า จำนวน 2 ชุด

--------------------------------------------------------

 9) ตะกร้า ขนาด 542x412x180 มม จำนวน 1 อัน.

----------------------------------------------------------------

10) ตะกร้า ขนาด 542X412X280 มม จำนวน 1 อัน

----------------------------------------------------------

11) กิ๊บรับข้าง จำนวน 12 อัน   


ราคาต่อชุด : 3,705.00 /ชุด

฿3,705
จำนวน: