WALK-IN-CLSOET IDEA 4

 

CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 4

ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 180*50*200 CM

รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 4

1) รางสำหรับเกียว ความยาว 65CM จำนวน 3 เส้น

------------------------------------------------------------------- 

2) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 4 เส้น

--------------------------------------------------------------------

3) แขนรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 36 CM จำนวน 8 อัน

-------------------------------------------------------------------

4) ราวกลม 180 CM สีขาว จำนวน 1 เส้น

------------------------------------------------------------

5) ตัวรับบาร์กลม HTW จำนวน 4 อัน

------------------------------------------------------------

6) ตัวอุดปาร์กลม สีดำ จำนวน 2 อัน

------------------------------------------------------------

7) แขนรับชั้นไม้ รูคู่ สีขาว ความยาว 37 CM จำนวน 4 อัน

---------------------------------------------------------------------

8) ชั้นไม้ ขนาด 60*40CM สีขาว จำนวน 6 แผ่น

------------------------------------------------------------

9) กิ๊บรับไม้ จำนวน 16 อัน

------------------------------------------------------------

10) ชั้นตะแกรง ขนาด 60*35CM สีขาว จำนวน  3 อัน

----------------------------------------------------------------------------------

11) ตู้ลิ้นชัก 2ชั้น สีขาว จำนวน 3 ชุด

-----------------------------------------------------------------------------------

12) ชุดแขวนกางเกง จำนวน 3  ชุด

------------------------------------------------------------

ราคาต่อชุด : 11,063.00 /ชุด

฿11,063
จำนวน: