จานหมุนโต๊ะอาหาร รุ่นมาตรฐาน

จานหมุนโต๊ะอาหาร หรือ Lazy susan (เลซี่ซูซาน) 

สำหรับวางบนโต๊ะอาหาร รองรับ แผ่นกระจก / แผ่นไม้ หรือ แผ่นหินอ่อน

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานอาหารบนโต๊ะกลม สามารถหมุนอาหาร

ได้รอบ 360 องศา สะดวกในการตักอาหารได้ง่ายขึ้น