- รางรับชั้น CDS งานเซ็นทรัล

รหัส : CDS

ยี่ห้อ : CWT

รุ่น : รางรับชั้น และอุปกรณ์ สำหรับตกแต่ง 

งาน CDS ในเครือเซ็นทรัล และ Centralworld


เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน • เสารับชั้น รางอลูมิเนียม ร่องลึก 6.jpg
  รหัส : CDSยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางรับชั้น แบบมีปีก แบบร่องลึก เพื่อความสวยงามแบบรู CDS ในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัลความยาว 240CMวัสดุ อลูมิเนียมอย่างหนา แข็งแรง รองรับนำ้หนักได้ดี ไ...
  ฿630

 • เสารับชั้น รางอลูมิเนียม ร่องลึก 7.jpg
  รหัส : CDS1ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แป๊บเหล็ก 1นิ้ว เจาะรูเดี่ยว 1ด้านแบบรู CDS ในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัลความยาว 300CMวัสดุ อลูมิเนียมอย่างหนา แข็งแรง รองรับนำ้หนักได้ดี ไม่คดงอเราใส...
  ฿540

 • แขนรับชั้นไม้ รางcds รางเซ็นทรัล2.jpg
  รหัส : CDS ยี่ห้อ : CWT รุ่น : แขนรับชั้นไม้ สำหรับใช้กับราง CDS ในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัล ความยาว 10 นิ้ว วัสดุ เหล็ก ชุบโครเมี่ยม เกรด A เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่...
  ฿120

 • แขนรับชั้นไม้ รางcds รางเซ็นทรัล2.jpg
  รหัส : CDSยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับชั้นไม้ สำหรับใช้กับราง CDSในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัลความยาว 12 นิ้ววัสดุ เหล็ก ชุบโครเมี่ยม เกรด Aเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความป...
  ฿140

 • แขนรับชั้นไม้ รางcds รางเซ็นทรัล2.jpg
  รหัส : CDSยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับชั้นไม้ สำหรับใช้กับราง CDSในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัลความยาว 14 นิ้ววัสดุ เหล็ก ชุบโครเมี่ยม เกรด Aเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความป...
  ฿160

 • แขนรับแป๊บเหลี่ยม รางCDS รางเซ็นทรัล2.jpg
  รหัส : CDSยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บเหลี่ยม แบบมีร่อง สำหรับใช้กับราง CDSในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัลความยาว 2.5นิ้ววัสดุ เหล็ก ชุบโครเมี่ยม เกรด Aเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้...
  ฿75

 • แขนรับแป๊บเหลี่ยม รางCDS รางเซ็นทรัล.jpg
  รหัส : CDSยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บเหลี่ยม แบบตัวยู สำหรับใช้กับราง CDSในการตกแต่งงานในเครือเซ็นทรัลความยาว 2.5นิ้ววัสดุ เหล็ก ชุบโครเมี่ยม เกรด Aเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้น...
  ฿95