1320 ตัวหนีบรับชั้น แบบกลมมน

รหัส : 1323 

ยี่ห้อ : CWT

รุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ 

ขนาด กว้าง 50 MM ลึก 25 MM 

สำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 8-10MM


เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน


ราคา

คู่ละ 76.00

฿76
จำนวน:

 • ชั้นหนีบกระจกติดผนัง 226L.jpg
  รหัส : 226Lยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ขนาด กว้าง4.7 CM ลึก 3.42 CMสำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 8-12MMเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคาค...
  ฿76

 • ชั้นหนีบกระจกติดผนัง 226S.jpg
  รหัส : 226Mยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ขนาด กว้าง3.55 CM ลึก 2.7CMสำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 6-10MMเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคาคู...
  ฿56

 • ชั้นหนีบกระจกติดผนัง 226S.jpg
  รหัส : 226Sยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ขนาด กว้าง2.66 CM ลึก 1.94CMสำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 6-8MMเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคาคู...
  ฿50

 • ชั้นหนีบกระจกติดผนัง 040.jpg
  รหัส : G040ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ขนาด กว้าง29.4 MM ลึก 29.4 MMสำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 6-10MMเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา...
  ฿72

 • ชั้นหนีบกระจกติดผนัง 221.jpg
  รหัส : G221ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ขนาด กว้าง53.4 MM ลึก 26.4 MMสำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 6-10MMเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา...
  ฿76

 • ชั้นหนีบกระจกติดผนัง 1323.jpg
  รหัส : 1323ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้น กระจก/ไม้ขนาด กว้าง 40 MM ลึก 21.4 MMสำหรับกระจกหรือไม้ ความหนา 6-10MMเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคาค...
  ฿80