No.238 กุญแจล็อคกระจกแบบหนีบ บานเดี่ยว

รหัสสินค้า : CWT238

ชื่อสินค้า : กุญแจล็อคบานกระจกแบบหนีบ สำหรับบานเดี่ยว

ยี่ห้อ : EVERGOOD แท้

วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน

1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก 

การใช้งาน : สำหรับล็อคบานตู้กระจกแบบเปิด 

การติดตั้ง : สำหรับหนีบกระจก 6MM

ราคา ชุดละ 80-

฿80
จำนวน:

 • กุญแจล็อคลิ้นชักตลอดหน้า
  รหัสสินค้า : CWT288ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชักตลอดหน้า ขนาด 19MM*24MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก พร้อมก้านอลูมิ...
  ฿95

 • thumbnail_image1.jpg
  รหัสสินค้า : CWT108ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชักตลอดข้าง ขนาด 19MM*24MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก พร้อมก้านอลูมิ...
  ฿95

 • 138.jpg
  รหัสสินค้า : CWT138ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*22MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช้งาน :...
  ฿56

 • กุญแจลิ้นชักแบบคอยาว
  รหัสสินค้า : CWT137-26ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*26MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช้งา...
  ฿72

 • IMG_2362.JPG
  รหัสสินค้า : CWT137-32ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*32MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช้งา...
  ฿76

 • กุญแจแบบหนีบกระจก เดี่ยว evergood 239.jpg
  รหัสสินค้า : CWT239ชื่อสินค้า : กุญแจล็อคบานกระจกแบบหนีบ สำหรับบานเดี่ยวยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอกการใช้งาน ...
  ฿80

 • กุญแจแบบหนีบกระจก คู่ evergood 258.jpg
  รหัสสินค้า : CWT258ชื่อสินค้า : กุญแจล็อคบานกระจกแบบหนีบ สำหรับบานคู่ยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอกการใช้งาน : ส...
  ฿95

 • กุญแจแบบหนีบกระจก คู่ evergood 1.gif
  รหัสสินค้า : CWT248ชื่อสินค้า : กุญแจล็อคบานกระจกแบบหนีบ สำหรับบานคู่ยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอกการใช้งาน : ส...
  ฿95

 • IMG_2395.JPG
  รหัสสินค้า : CWT268ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และฉากกุญแจการใช้งาน : สำหร...
  ฿64

 • IMG_2466.JPG
  เรหัสสินค้า : CWT280ชื่อสินค้า : กุญแจหน้าต่างยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอกการใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานหน้าต่าง...
  ฿78

 • IMG_2378.JPG
  รหัสสินค้า : CWT103-30MMชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*16MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช้...
  ฿50

 • IMG_2375.JPG
  รหัสสินค้า : CWT103-20MMชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*20MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช้...
  ฿47

 • IMG_2378.JPG
  เรหัสสินค้า : CWT103-25MMชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*25MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช...
  ฿48

 • IMG_2375.JPG
  รหัสสินค้า : CWT103-16MMชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชัก ขนาด 19MM*16MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบการใช้...
  ฿45

 • IMG_2390.JPG
  รหัสสินค้า : CWT202ชื่อสินค้า : กุญแจล็อคตู้บานเลื่อนชน ขนาด 19MM*22MMยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอกการใช้งาน : ...
  ฿65

 • IMG_2369.JPG
  รหัสสินค้า : CWT201ชื่อสินค้า : กุญแจลิ้นชักตลอดข้าง ขนาด 19MM*20MMพร้อมลิ้นล็อคแบบตรง ทิศทางการปิด 180องศายี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เ...
  ฿50

 • 105.jpg
  รหัสสินค้า : CWT105ชื่อสินค้า : กุญแจสำหรับล็อคบานเลื่อนไม้ แบบกดล็อคยี่ห้อ : EVERGOOD แท้วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ เกรด A ทนทาน1 ชุด ประกอบด้วย เบ้ากุญแจ พร้อมกุญแจ 2 ดอก และแหวนครอบก...
  ฿54