- แป๊บเหลี่ยม/กลม เจารู AA

 

แป๊บเหล็กเจาะรู AA  มีทั้งแบบ เหล็ก และแสตนเลส 

 

รายละเอียด ขนาด มีดังนี้

1) แป๊บเหลี่ยม 3/4"

    เจาะรูเดี่ยว แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

2) แป๊บเหลี่ยม 1"

    เจาะรูเดี่ยว รูคู่ แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

3) แป๊บเหลี่ยม 1"1/4

    เจาะรูเดี่ยว รูคู่ แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

4) แป๊บเหลี่ยม 1"1/2

    เจาะรูเดี่ยว รูคู่ แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

5) แป๊บเหลี่ยม 2"

    เจาะรูเดี่ยว รูคู่ แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

6) แป๊บเหลี่ยม 3/4"*1"1/2

    เจาะรูเดี่ยว แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________
7) แป๊บเหลี่ยม 1"*2" 

    เจาะรูเดี่ยว รูคู่ แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

8) แป๊บกลม 1" 

    เจาะรูเดี่ยว แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

9) แป๊บกลม 1"1/4 

    เจาะรูเดี่ยว แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

10) แป๊บกลม 1"1/2 

     เจาะรูเดี่ยว แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

11) แป๊บกลม 2" 

     เจาะรูเดี่ยว แบบ 1ด้าน/2ด้าน/3ด้าน/4ด้าน

____________________________________

สามารถ สอบถามราคาและรายละเอียดได้ที่ 

โทร 02-2144931-4

Line id :  https://line.me/R/ti/p/%40rfc3591x