บานพับเปียโน แบบยาว

บานพับยาว หรือที่เรียก บานพับเปียโน 

ใช้สำหรับยึดบานตู้ บานประตู ที่มีความสูง และต้องการยึดบานพับตลอดทั้งแนวบาน