บานพับข้อเสือ (ซ่อน)

บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)
การใช้งาน บานพับแบบฝังลงไปในบานไม้ บานประตู บานตู้ไม้
บานเปิด แบบ 180 องศา
บานพับซ่อนตัวอยู่ในบานไม้ เมื่อปิดบานประตู


 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 12นิ้ว.jpg
  รหัส : 73052 ยี่ห้อ : CWT รุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน) ขนาด 1/2" ( 43 MM) วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์ สี :โครเมี่ยม เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ราค...
  ฿30

 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 12นิ้ว ทอง.jpg
  รหัส : 73053ยี่ห้อ : CWTรุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)ขนาด 1/2" ( 43 MM)วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์สี :ทองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา 30.00/ ตัว พ...
  ฿30

 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 58นิ้ว 1.jpg
  รหัส : 73055ยี่ห้อ : CWTรุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)ขนาด 5/8" ( 62 MM)วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์สี :โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา 95.00/...
  ฿95

 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 58นิ้ว ทอง.jpg
  รหัส : 73056ยี่ห้อ : CWTรุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)ขนาด 5/8" ( 62 MM)วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์สี :ทองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา 95.00/ ตัว พ...
  ฿95

 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 34นิ้ว.jpg
  รหัส : 73057ยี่ห้อ : CWTรุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)ขนาด 3/4" ( 94 MM)วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์สี :โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา 205.00...
  ฿205

 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 34นิ้ว ทอง.jpg
  รหัส : 73058ยี่ห้อ : CWTรุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)ขนาด 3/4" ( 94 MM)วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์สี :ทองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา 215.00/ ตัว ...
  ฿215

 • บานพับซ่อน ข้อเสือ 1นิ้ว.jpg
  รหัส : 73059ยี่ห้อ : CWTรุ่น : บานพับข้อเสือ (บานพับซ่อน)ขนาด 1" ( 118 MM)วัสดุ : ซิงค์อัลลอยด์สี :โครเมี่ยมสำหรับบานประตูบานใหญ่เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยใน...
  ฿360