ชุดลวดแขวนผนังรู ชุดที่ 2

ชุดลวดแขวนผนังรู ชุดที่ 2

ประกอบด้วย

รหัส H9901 จำนวน 5 อัน

รหัส H9902 จำนวน 5 อัน

รหัส H9903 จำนวน 5 อัน

รหัส H9904 จำนวน 5 อัน

รหัส H9907 จำนวน 4 อัน

รหัส H9908 จำนวน 3 อัน

รหัส H9909 จำนวน 3 อัน

รหัส HPT36 จำนวน 4 อัน

รหัส H9910 จำนวน 2 อัน

รหัส H9911 จำนวน 2 อัน

รหัส Hook 1 จำนวน 4 ตัว

รหัส Hook 2 จำนวน 4 ตัว


ราคาชุดละ 761.00/ ชุด

฿761
จำนวน: