ชุดลวดแขวนผนังรู ชุดที่ 1

ชุดลวดแขวนผนังรู ชุดที่ 1 

ประกอบด้วย

รหัส H9901 จำนวน 5 อัน 

รหัส H9903 จำนวน 5 อัน

รหัส H9905 จำนวน 3 อัน

รหัส H9906 จำนวน 3 อัน

รหัส H9907 จำนวน 2 อัน

รหัส H9908 จำนวน 2 อัน

รหัส H9909 จำนวน 2 อัน

รหัส H9910 จำนวน 2 อัน

รหัส H9911 จำนวน 1 อัน

รหัส HPT36 จำนวน 4 อัน

ราคาชุดละ 503.00/ ชุด

฿503
จำนวน: