Laundry room ห้องซักรีด 8

CWT : Laundry room IDEA 8

ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 200*125*40 CM

รายละเอียดอุปกรณ์ในห้องซักรีด แบบที่ 8

1) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 3 เส้น

--------------------------------------------------------------------

2) แขนรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 36 CM จำนวน 7 อัน

-------------------------------------------------------------------

3)  บาร์กลม ความยาว 120 CM จำนวน 1 เส้น

-------------------------------------------------------------------

4) ตัวรับบาร์กลม จำนวน 3 อัน

------------------------------------------------------------

5) ตะแกรง ขนาด 58*35CM จำนวน 4 อัน

------------------------------------------------------------

6) ตัวอุดบาร์กลม จำนวน 2 อัน

------------------------------------------------------------ราคาต่อชุด : 2,055.00 /ชุด

฿2,055
จำนวน: