Working Space โต๊ะทำงาน 7


 

CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 7

ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 180*50*200 CM

รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 7

1)รางสำหรับเกี่ยว ความยาว 65CM จำนวน 3 เส้น

------------------------------------------------------------------ 

2) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 4 เส้น

--------------------------------------------------------------------

3) แขนรับชั้นสำหรับตะแกรง 36 CM จำนวน 6 อัน

-------------------------------------------------------------------

4) แขนรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 37 CM จำนวน 12 อัน

-------------------------------------------------------------------

5) ชั้นไม้ ขนาด 60*40 CM จำนวน 6 แผ่น

------------------------------------------------------------

6) ชั้นตะแกรง ขนาด 58*35 CM จำนวน 4 อัน

------------------------------------------------------------

7) ชั้นตะกร้า ขนาด 58*35 CM จำนวน 1 อัน

------------------------------------------------------------

8) กิ๊บรับแผ่นไม้ ตัวกลาง จำนวน 4 ตัว

-------------------------------------------------------------

9) กิ๊บรับแผ่นไม้ ตัวข้าง จำนวน 8 ตัว

-------------------------------------------------------------

10) แผงผนังรู ขนาด 57*22 CM จำนวน 4 อัน

-------------------------------------------------------------

11) โครงตะกร้า พร้อมลูกล้อ สีดำ จำนวน 1 ชุด

-------------------------------------------------------------


ราคาต่อชุด : 7,479.00 /ชุด

฿7,479
จำนวน: