ไอเดียชุด WALK-IN-CLOSET


 • walk in closet ตู้เสื้อผ้า
  CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 1 ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง หน้ากว้าง 180CM ความสูง 198CM ความลึก 58CM รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 1 1) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 4 เส้น ...
  ฿7,065

 • cwt walk in closet 09.jpg
  CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 2 ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้งหน้ากว้าง 120* ความสูง 198 *ความลึก 54 CM รายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 2 1) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 3 เส้น ---...
  ฿6,690

 • CWT walk in closet 07.jpg
  CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 3ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้งหน้ากว้าง 120*ความสูง198*ความลึก54 CMรายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 31) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 3 เส้น------------...
  ฿4,240

 • walk in closet 234 3.jpg
  CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 4ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 180*50*200 CMรายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 41) รางสำหรับเกียว ความยาว 65CM จำนวน 3 เส้น---------------------------------------------...
  ฿11,063

 • ชั้นวางของ 1.jpg
  CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 5ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 60*40*200 CMรายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 51) รางสำหรับเกี่ยว ความยาว 65CM จำนวน 1 เส้น---------------------------------------------...
  ฿3,455

 • work space 3.jpg
  CWT : WALK-IN-CLOSET IDEA 6ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 180*50*200 CMรายละเอียดอุปกรณ์ใน แบบที่ 61)รางสำหรับเกี่ยว ความยาว 65CM จำนวน 3 เส้น---------------------------------------------...
  ฿7,479

 • idea 7.png
  CWT : Laundry room IDEA 7ขนาดโดยรวมสำหรับติดตั้ง 200*125*40 CMรายละเอียดอุปกรณ์ในห้องซักรีด แบบที่ 71) รางรับชั้น รูคู่ สีขาว ความยาว 198 CM จำนวน 3 เส้น---------------------------...
  ฿2,055