H9911 ที่แขวนไขควง / ประแจ (ผนังรูไม้/เหล็ก) 2 ชิ้น

รหัสสินค้า H9911
 
ตะขอแขวน ไขควง / ประแจ

เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ 

บรรจุ แพ็คละ 2 อัน (อันละ 70.00)

ราคา แพ็คละ 140.00

฿140
จำนวน:

 • 195w_2.jpg
  WH195W ขอแขวนประแจ เก็บได้ 8 อ้นยี่ห้อ : CWTใช้งานคู่กับ แผ่นเหล็กผนังรูCWT (รู 6 มม. เว้นกึ่งกลางรู 25 มม)วัสดุ : เหล็กความหนาพิเศษ สำหรับ รองรับ น้ำหนักมากใช้งาน : สำหรับวางประแจ...
  ฿110

 • 380w.jpg
  SDH380Wขอแขวนไขควง และดอกสว่าน 14 ช่องยี่ห้อ : CWTใช้งานคู่กับ แผ่นเหล็กผนังรูCWT (รู 6 มม. เว้นกึ่งกลางรู 25 มม)วัสดุ : เหล็กความหนาพิเศษ สำหรับ รองรับ น้ำหนักมากใช้งาน : สำหรับวา...
  ฿125

 • ลวดแขวนผนังรู 9901.jpg
  รหัสสินค้า H9901 ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอเดี่ยว ยาว 25 มม. พร้อมตัวล็อคตะขอ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ บรรจุ แ...
  ฿90

 • ลวดแขวนผนังรู 9902.jpg
  รหัสสินค้า H9902 ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอเดี่ยว ยาว 35 มม. พร้อมตัวล็อคตะขอ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ บรรจุ แ...
  ฿90

 • ลวดแขวนผนังรู 9903.jpg
  รหัสสินค้า H9903 ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอเดี่ยว ยาว 15 มม. พร้อมตัวล็อคตะขอ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ บรรจุ แพ...
  ฿90

 • ลวดแขวนผนังรู 9904.jpg
  รหัสสินค้า H9904ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอเดี่ยว ยาว 25 มม. พร้อมตัวล็อคตะขอเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ...
  ฿90

 • pegboard hook 9905.jpg
  รหัสสินค้า H9905ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอเดี่ยว ยาว 5CM.เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 13.0...
  ฿130

 • pegboard hook 9906.jpg
  รหัสสินค้า H9906ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอเดี่ยว ยาว 10CM.เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 16....
  ฿160

 • ลวดแขวนผนังรู 9907.jpg
  รหัสสินค้า H9907ตะขอแขวนเครื่องมือเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 10.00)ราคา แพ็คละ 100.00
  ฿100

 • ลวดแขวนผนังรู 9908.jpg
  รหัสสินค้า H9908ตะขอแขวนเครื่องมือเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 5 ตัว (ตัวละ 20.00)ราคา แพ็คละ 100.00
  ฿100

 • pegboard hook 9909.jpg
  รหัสสินค้า H9909ตะขอแขวนเครื่องมือ - ตะขอคู่ ยาว 10CM.เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 อัน (อันละ 22.00)...
  ฿220

 • pegboard hook 9910.jpg
  รหัสสินค้า H9910ตะขอรับชั้นไม้ ความยาว 15CM.เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 280.00)ราคา แพ็ค...
  ฿280

 • ลวดแขวนผนังรู 9912.jpg
  รหัสสินค้า H9912ตะขอแขวนเครื่องมือ - ไขควงเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 2 อัน (อันละ 100.00)ราคา แพ็คละ ...
  ฿200

 • ลวดแขวนผนังรู 9913.jpg
  รหัสสินค้า H9913ตะขอแขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 15.00)ราค...
  ฿150

 • ลวดแขวนผนังรู 9914.jpg
  รหัสสินค้า H9914ตะขอแขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 15.00)ราค...
  ฿150

 • ลวดแขวนผนังรู 9915.jpg
  รหัสสินค้า H9915ตะขอแขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 15.00)ราค...
  ฿150

 • ลวดแขวนผนังรู 9916.jpg
  รหัสสินค้า H9916ตะขอแขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 11.00)ราค...
  ฿110

 • ลวดแขวนผนังรู 9917.jpg
  รหัสสินค้า H9917ตะขอแขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือบรรจุ แพ็คละ 10 ตัว (ตัวละ 11.00)ราค...
  ฿110

 • 9918_45_a.jpg
  รหัสสินค้า H9918ขวดพลาสติก แขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือราคา อันละ 40.00
  ฿40

 • 9919_80_a.jpg
  รหัสสินค้า H9919ตะขอแบบหุ้มยาง แขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือราคา ตัวละ 80.00
  ฿80

 • 9920_90_a.jpg
  รหัสสินค้า H9920ตะขอแบบหุ้มยาง แขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือราคา ตัวละ 90.00
  ฿90

 • 9921_490_b.jpg
  รหัสสินค้า H9921ตะกร้า แขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ1ชุด มี 3 ขนาดราคา ชุดละ 490.00
  ฿490

 • 9922_45_b.jpg
  รหัสสินค้า H9922ถ้วยใส่ของ แขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือราคา ชุดละ 80.00
  ฿80

 • 9923_35_A.jpg
  รหัสสินค้า H9923ลวด แขวนกับผนังรูแบบเหล็กหรือแบบไม้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือราคา ชุดละ 180.00 (แพคละ 4อัน)
  ฿180

 • 0662 ที่วางแผ่นไม้ สีดำ 3.jpg
  รหัสสินค้า H9924Bที่รับแผ่นชั้นไม้ เหมาะสำหรับใช้งานกับ ผนังรูเหล็ก สีดำ (ไม่รวมแผ่นไม้)ขนาด กว้าง 25CM ลึก 14CMเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใ...

 • 0662 ที่วางแผ่นไม้ สีขาว3.jpg
  รหัสสินค้า H9924Wที่รับแผ่นชั้นไม้ เหมาะสำหรับใช้งานกับ ผนังรูเหล็ก สีขาว (ไม่รวมแผ่นไม้)ขนาด กว้าง 25CM ลึก 14CMเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือก...
  ฿100

 • กล่องแขวนผนังรู pt35 1.jpg
  รหัสสินค้า HPT 36Gกล่องพลาสติก ขนาด 8.5*7*5 CMเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ แข็งแรง มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือสี เทาเข้ม / สีดำบรรจุ แพ็คละ 4 ชิ้น (ชิ้...
  ฿120

 • hook1.jpg
  รหัส HOOK2ยี่ห้อ : CWTรุ่น :ฮุคพลาสติกแขวนกับแผ่นผนังรูเหล็ก ตัวสั้นวัสดุ : พลาสติกสี : ขาวการบรรจุแพ็คละ 4 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานราคา 65.0...
  ฿65

 • ลวดแขวน pegboard แบบสั้น สีดำ.jpg
  รหัส : ROD01 ยี่ห้อ : CWT รุ่น : ฮุคแขวนสินค้า แบบลวดเดี่ยว ใช้งานกับผนังรู Pegboard แบบเหล็ก วัสดุ : เหล็กเนื้อดี แข็งแรง สี :EPOXY สีดำ เกรด A สีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ...
  ฿18

 • ลวดแขวน pegboard แบบสั้น สีขาว.jpg
  รหัส : ROD01ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ฮุคแขวนสินค้า แบบลวดเดี่ยว ใช้งานกับผนังรู Pegboard แบบเหล็กวัสดุ : เหล็กเนื้อดี แข็งแรงสี :EPOXY สีขาว เกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / น...
  ฿18

 • ลวดแขวน pegboard 4นิ้ว สีดำ.jpg
  รหัส : ROD02ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ฮุคแขวนสินค้า แบบลวดเดี่ยว ใช้งานกับผนังรู Pegboard แบบเหล็ก/ไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในการสั่งซื้อ)วัสดุ : เหล็กเนื้อดี แข็งแ...
  ฿20

 • ลวดแขวน pegboard 6นิ้ว สีดำ.jpg
  รหัส : ROD03ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ฮุคแขวนสินค้า แบบลวดเดี่ยว ใช้งานกับผนังรู Pegboard แบบเหล็ก และ แบบไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในการสั่งซื้อ)วัสดุ : เหล็กเนื้อด...
  ฿22

 • ลวดแขวน pegboard แบบลวดคู่ สีดำ.jpg
  รหัส : ROD04ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ฮุคแขวนสินค้า แบบลวดคู่ ใช้งานกับผนังรู Pegboard แบบเหล็กวัสดุ : เหล็กเนื้อดี แข็งแรงสี :EPOXY สีดำ เกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเก...
  ฿45

 • ที่แขวน pegboard 0659 black.jpg
  ที่แขวน Pegboardรหัสสินค้า : 0659วัสดุ : เหล็กสี : ดำขนาด : 15 CM* 7 CM* 6.5 CMการใช้งานแขวนกับแผ่นผนังรูแบบเหล็ก และ แบบไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในการสั่งซื...
  ฿80

 • 0659 white ที่แขวน pgeboard.jpg
  ที่แขวน Pegboardรหัสสินค้า : 0659วัสดุ : เหล็กสี : ขาวขนาด : 15 CM* 7 CM* 6.5 CMการใช้งานแขวนกับแผ่นผนังรูแบบเหล็ก และ แบบไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในการสั่งซ...
  ฿80

 • 0660 black ที่แขวน pegboard.jpg
  ชั้นวาง Pegboard สำหรับวางหนังสือ/รองเท้ารหัสสินค้า : 0660วัสดุ : เหล็กสี : ดำขนาด : 20 CM* 16 CM* 5 CMใช้งานกับแผ่นผนังรู เหล็ก/ไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในก...
  ฿120

 • 0660 white ที่แขวน pegboard.jpg
  ชั้นวาง Pegboard สำหรับวางหนังสือ/รองเท้ารหัสสินค้า : 0660วัสดุ : เหล็กสี : ขาวขนาด : 20 CM* 16 CM* 5 CMใช้งานกับแผ่นผนังรู เหล็ก/ไม้ (รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ใ...
  ฿120

 • 0661 black ที่แขวน pegboard.jpg
  ชั้นวาง Pegboard สำหรับวางของรหัสสินค้า : 0661วัสดุ : เหล็กสี : ดำขนาด : 37 CM* 28 CM* 7 CMใช้งานกับแผ่นผนังรู แบบเหล็ก/ไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในการสั่งซื้...
  ฿240

 • 0661 white ที่แขวน pegboard.jpg
  ชั้นวาง Pegboard สำหรับวางของรหัสสินค้า : 0661วัสดุ : เหล็กสี : ขาวขนาด : 37 CM* 28 CM* 7 CMใช้งานกับแผ่นผนังรู แบบเหล็ก/ไม้(รบกวนลูกค้า ระบุ การใช้งาน กับเหล็ก หรือไม้ ในการสั่งซื...
  ฿240

 • pegboard tray black.jpg
  ชั้นวาง Pegboard สำหรับวางของรหัสสินค้า : 0663วัสดุ : เหล็กสี : ดำขนาด : 16.5 CM* 39.5 CMใช้งานกับแผ่นผนังรู แบบเหล็กราคา : 500.00/ อัน
  ฿500

 • pegboard ตะกร้าใหญ่3.jpg
  รหัส : PBBASKETยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตะกร้าเหล็กสามารถใช้งานกับแผ่นเหล็ก ผนังรู (PEGBOARD)