ก้ามปูทองเหลือง

รหัส : 75002

ยี่ห้อ : CWT

กันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่

สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิท

ขนาด :  43MM/ 50MM/ 60MM/ 70MM

วัสดุ : ทองเหลือง 

สี : ทองเหลือง/ โครเมี่ยม

เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน


 • IMG_2913.png
  รหัส : 75002 ยี่ห้อ : CWT กันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่ สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิท ขนาด : 43MM วัสดุ : ทองเหลือง สี : ทองเหลือง เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อคว...
  ฿20

 • กันชนทองเหลือง.png
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 50MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : ทองเหลืองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿26

 • กันชนทองเหลือง.png
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 60MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : ทองเหลืองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿38

 • กันชนทองเหลือง.png
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 70MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : ทองเหลืองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿56

 • IMG_2920.gif
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 43MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿24

 • IMG_2920.gif
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 50MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿32

 • IMG_2920.gif
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 60MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿48

 • IMG_2920.gif
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 70MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿65