ก้ามปูทองเหลือง

รหัส : 75002

ยี่ห้อ : CWT

กันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่

สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิท

ขนาด :  43MM/ 50MM/ 60MM/ 70MM

วัสดุ : ทองเหลือง ไม่เป็นสนิม

สี : ทองเหลือง/ โครเมี่ยม

การใช้งาน สำหรับ ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ตู้ เพื่อป้องกันการกระแทก

เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน


 • กันชนก้ามปูทองเหลือง 43มม.jpg
  รหัส : 75002 ยี่ห้อ : CWT กันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่ สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิท ขนาด : 43MM วัสดุ : ทองเหลือง ไม่เป็นสนิม สี : ทองเหลืองการใช้งาน สำหรับ ติดตั้งบานปร...
  ฿20

 • กันชนก้ามปูทองเหลือง 50มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 50MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : ทองเหลือง ไม่เป็นสนิมการใช้งาน สำหรับ ติดตั้งบานประตู หน้...
  ฿26

 • กันชนก้ามปูทองเหลือง 60มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 60MMวัสดุ : ทองเหลือง ไม่เป็นสนิมสี : ทองเหลืองการใช้งาน สำหรับ ติดตั้งบานประตู หน้...
  ฿38

 • กันชนก้ามปูทองเหลือง 70มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 70MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : ทองเหลืองเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿56

 • กันชนก้ามปูโครเมี่ยม 43มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 43MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿26

 • กันชนก้ามปูโครเมี่ยม 50มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 50MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿38

 • กันชนก้ามปูโครเมี่ยม 60มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 60MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿48

 • กันชนก้ามปูโครเมี่ยม 70มม.jpg
  รหัส : 75002ยี่ห้อ : CWTกันชนก้ามปูทองเหลือง ลูกปืนคู่สำหรับล็อคบานเฟอร์นิเจอร์ ให้ปิดสนิทขนาด : 70MMวัสดุ : ทองเหลืองสี : โครเมี่ยมเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภั...
  ฿65