- รางพลาสติกป้ายราคา ความยาว 120CM

รางพลาสติกป้ายราคาสำหรับที่หน้าชั้นวางสินค้า 

- สำหรับติดชั้นวางร่องตัว  C

- สำหรับติดขอบชั้นไม้ 

- สำหรับเสียบชั้นกระจก

- สำหรับติดด้านบนชั้นไม้ และชั้นกระจก

- สำหรับเกี่ยวกับชั้นตะแกรง ชั้นตะกร้า

etc