- ที่โชว์กระเป๋า แบบตั้งโต๊ะ

ที่แขวนกระเป๋า แขวนกระเป๋าสแตนเลส ที่โชว์กระเป๋า สแตนแขวนโชว์กระเป๋า วางบนเคาน์เตอร์