รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2ตอน

รหัส : 71001

ยี่ห้อ : CWT

รุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้าง

วัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนา

สี : กัลวาไนซ์

การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุด

วิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรู 

เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

สอบถามราคาพิเศษ สำหรับงานโครงการ ติดต่อฝ่ายขายโครงการ

โทร 02-2144931-4 


 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001ยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้างวัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนาสี : กัลวาไนซ์การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุดวิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรูเราใส่...
  ฿63

 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001ยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้างวัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนาสี : กัลวาไนซ์การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุดวิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรูเราใส่...
  ฿68

 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001 ยี่ห้อ : CWT รุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้าง วัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนา สี : กัลวาไนซ์ การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุด วิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรู...
  ฿81

 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001ยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้างวัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนาสี : กัลวาไนซ์การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุดวิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรูเราใส่...
  ฿90

 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001ยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้างวัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนาสี : กัลวาไนซ์การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุดวิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรูเราใส่...
  ฿99

 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001ยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้างวัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนาสี : กัลวาไนซ์การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุดวิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรูเราใส่...
  ฿108

 • รางลิ้นชักแบบลูกปืน 1.jpg
  รหัส : 71001ยี่ห้อ : CWTรุ่น : รางลิ้นชักลูกปืน ระบบ 2 ตอน รับข้างวัสดุ : เหล็กเนื้อดี อย่างหนาสี : กัลวาไนซ์การบรรจุ : กล่องละ 20 ชุดวิธีใช้ : ติดตั้งใต้ลิ้นชักโดยการยึดสกรูเราใส่...
  ฿117