- SYSTEM 50 รูเดี่ยว สีขาว


 • เสารับชั้น สีขาว cwt2.jpg
  ยี่ห้อ : CWT รุ่น :รางรับชั้น เสารับชั้น สีขาว รุ่นประหยัด ขนาด : 18 MM * 12.5 MM ขนาดใหญ่รองรับนำ้หนักได้มาก วัสดุ : เหล็ก อย่างหนา สี : ขาว ( Powder coated ทนต่อรอยขีดข่วน ) การบ...

 • แขนรับแป๊บกลม แบบเดี่ยว.jpg
  ยี่ห้อ : CWT รุ่น :แขนรับชั้น สีขาว รุ่นประหยัด ความยาว : 25 CM วัสดุ : เหล็กอย่างหนา สามารถรองรับนำ้หนักได้มาก สี : ขาว ( Powder coated ทนต่อรอยขีดข่วน ) การบรรจุแพ็คละ 10 อัน เรา...
  ฿58

 • แขนรับชั้นไม้ สีขาว cwt เดี่ยว 2.jpg
  ยี่ห้อ : CWTรุ่น :แขนรับชั้น สีขาว รุ่นประหยัดวัสดุ : เหล็กอย่างหนา สามารถรองรับนำ้หนักได้มากสี : ขาว ( Powder coated ทนต่อรอยขีดข่วน )การบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตท...