- อุปกรณ์ รุ่น PLUG-IN • resize-1422440319418.jpg
  รหัส : PI02ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ปลั๊กเสียบ รุ่น PLUG INวัสดุ : เหล็กสี : Satin Chromeสำหรับผนังไม้ ความหนา 10 - 18 MMการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปล...
  ฿27

 • plugin แขนรับบาร์กลม.png
  รหัส : PI005 ยี่ห้อ : CWT รุ่น : แขนรับบาร์กลม แบบเสียบ PLUG-IN ขนาด : 30 CM วัสดุ : เหล็ก แกน 12MMสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี สี :โครเมี่ยม/ ดำ การบรรจุแพ็คละ 10 อัน เราใส่ใจในคุณภาพ...
  ฿120

 • plugin แขนรับบาร์กลม.png
  รหัส : PI004ยี่ห้อ : CWTรุ่น : เพลากลมสำหรับแขวนเสื้อผ้า พร้อมปุ่มกันตกขนาด : 12MMวัสดุ : เหล็กแกน 12MMสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภา...
  ฿72

 • ชั้นโชว์รองเท้า PLUG-IN.png
  รหัส : PI015 ยี่ห้อ : CWT รุ่น : ชั้นวางโชว์รองเท้า แบบเสียบ PLUG-IN ขนาด : 12 * 20 CM วัสดุ : เหล็ก สี :โครเมี่ยม/ ดำ การบรรจุแพ็คละ 1 อัน เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อคว...
  ฿100

 • plugin ที่โชว์แว่นตา.png
  รหัส : PI005ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ฮุคแขวนโชว์แว่นตาขนาด : 18 CMวัสดุ : เหล็กแกน 9MMสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรา...
  ฿100

 • IMG_1882.JPG
  รหัส : PI007ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ตัวหนีบรับชั้นกระจก PLUG INวัสดุ : เหล็กสำหรับ กระจก ความหนา 8-12 MMสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความป...
  ฿132

 • plugin ขอแขวนโชว์เสื้อผ้า แบบโค้ง 7ปุ่ม 2.png
  รหัส : PI011ยี่ห้อ : CWTรุ่น :แขนรับบาร์กลม แบบเสียบ PLUG-INขนาด : 30 CMวัสดุ : เหล็กแกน 12MMสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุ...
  ฿120

 • ขอแขวนเสื้อผ้า.JPG
  รหัส : PI012ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ขอแขวน 7 ปุ่ม ตรงแบบเสียบ PLUG-INขนาด : 30 CMวัสดุ : เหล็กแกน 12MMสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการผล...
  ฿96

 • IMG_1843.JPG
  รหัส : PI011ยี่ห้อ : CWTรุ่น : ขอแขวนเสื้อผ้า แบบ 7ปุ่มโค้ง PLUG INขนาด : 30 CMวัสดุ : เหล็กแกน 12MMสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพกา...

 • ขอแขวนเสื้อผ้า.JPG
  รหัส : PI013ยี่ห้อ : CWTรุ่น :ขอแขวนเสื้อผ้า 7ปุ่มแบบเอียง PLUG-INขนาด : 30 CMวัสดุ : เหล็กแกน 12MMสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีสี :โครเมี่ยม/ ดำการบรรจุแพ็คละ 10 อันเราใส่ใจในคุณภาพการ...
  ฿114