แขนรับแป๊บกลม เบอร์ 78 รูเล็ก

รหัส : 127812

ยี่ห้อ : CWT

รุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8")

วัสดุ : เหล็กเนื้อดี 

สี :โครเมี่ยมเกรด A 

สีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเติม)  

การบรรจุ : กล่องละ 15 อัน

เราใส่ใจในคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน • แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก 1.jpg
  รหัส : 12784ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8")วัสดุ : เหล็กเนื้อดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเต...
  ฿48

 • แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก 1.jpg
  รหัส : 12786ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8")วัสดุ : เหล็กเนื้อดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเต...
  ฿53

 • แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก 1.jpg
  รหัส : 12788 ยี่ห้อ : CWT รุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8") วัสดุ : เหล็กเนื้อดี สี :โครเมี่ยมเกรด A สีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพ...
  ฿58

 • แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก 1.jpg
  รหัส : 127810ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8")วัสดุ : เหล็กเนื้อดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเ...
  ฿65

 • แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก 1.jpg
  รหัส : 127812ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8")วัสดุ : เหล็กเนื้อดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเ...
  ฿75