แขนรับแป๊บกลม/ แขนรับบาร์กลม • IMG_1514.png
  แขนรับแป๊บกลม เบอร์ 79 รูใหญ่ (1") ยี่ห้อ : CWT วัสดุ : เหล็กเนื้อดี สี :โครเมี่ยมเกรด A สีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเติม) การบรรจุ : ...

 • แขนรับแป๊บกลม.png
  รหัส : 127812ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม เบอร์78 รูเล็ก (3/8")วัสดุ : เหล็กเนื้อดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง / ทองแดง / นิคเกิ้ลดำ / นิคเกิ้ลแฮร์ไลน์ (สามารถสอบถามเพิ่มเ...

 • แขนรับแป๊บกลม 77.png
  รหัส : 1275ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม แบบรูเล็ก สามารถวางชั้นกระจก หรือชั้นไม้ด้านบนวัสดุ : เหล็กเนื้อดี ความหนาพิเศษ 3MM รองรับนำ้หนักได้ดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง /...
  ฿88

 • แขนรับแป๊บกลม 75 รูใหญ่.gif
  รหัส : 1275-1ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม แบบรูเล็ก สามารถวางชั้นกระจก หรือชั้นไม้ด้านบนวัสดุ : เหล็กเนื้อดี ความหนาพิเศษ 3MM รองรับนำ้หนักได้ดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง...
  ฿88

 • แขนรับแป๊บกลม 77 รูเล็ก.gif
  รหัส : 1277ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม แบบรูเล็ก สามารถวางชั้นกระจก หรือชั้นไม้ด้านบนวัสดุ : เหล็กเนื้อดี ความหนาพิเศษ 3MM รองรับนำ้หนักได้ดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง /...
  ฿88

 • แขนรับแป๊บกลม 77 รูใหญ่ 2.gif
  รหัส : 1277-1ยี่ห้อ : CWTรุ่น : แขนรับแป๊บกลม แบบรูใหญ่ สามารถวางชั้นกระจก หรือชั้นไม้ด้านบนวัสดุ : เหล็กเนื้อดี ความหนาพิเศษ 3MM รองรับนำ้หนักได้ดีสี :โครเมี่ยมเกรด Aสีพิเศษ : ทอง...
  ฿88