- ตัวล็อคฮุคกันขโมย

ตัวล็อคกันขโมย ใช้งานเพื่อล็อคกับฮุคแขวนสินค้า